STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Samferdselsministeren hudflettes av eget direktorat: – Dramatiske konsekvenser for tilliten

Bergen Arbeiderblad 09-01-2020

Jernbanedirektoratet advarer og kritiserer samferdselsdepartementet til Jon Georg Dale (Frp) i uvanlig sterke ordelag. De mener folk vil miste tillit til samferdselsetatene, staten og politikerne, om de nok en gang utsetter bergensbaneprosjektet «Ringeriksbanen». Det er allerede brukt 1,5 milliarder kroner på å planlegge Ringeriksbanen, som vil forkorte togturen mellom Oslo og Bergen med like oppunder en time.

Jernbanedirektoratet advarer og kritiserer samferdselsdepartementet til Jon Georg Dale (Frp) i uvanlig sterke ordelag. De mener folk vil miste tillit til samferdselsetatene, staten og politikerne, om de nok en gang utsetter bergensbaneprosjektet «Ringeriksbanen». Det er allerede brukt 1,5 milliarder kroner på å planlegge Ringeriksbanen, som vil forkorte togturen mellom Oslo og Bergen med like oppunder en time.

 

Planene om denne toglinjen har vært på tegnebordet siden 1950-tallet, og er vedtatt flere ganger i Stortinget, for så å bli snudd igjen.Men etter at Frp fikk samferdselsministeren i 2013 skulle det bli orden på sakene. I 2015 sto KrF, Høyre, Frp, og Venstres partiledere frem og lovet 26 milliarder kroner til ny bane og vei mellom Hønefoss og Sandvika.

 

Spare penger

Målet, sa statsminister Erna Solberg, var anleggsstart i 2019. I mai kom planen fra jernbanemyndighetenes side. Men det som kom i 2019 fra regjeringens side, det var at departementet til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) 10. desember ba om nye vurderinger av dette strekket mellom Hønefoss og Oslo.

Målet er å spare penger, og direktoratet ble bedt om å se på løsninger som så langt ikke er vurdert i planleggingen.

Svaret direktoratet sendte regjeringen for et par dager siden, i et temmelig uvanlig brev på hele 28 sider, det er ikke til å misforstå.

– Dersom man nå, etter flere års reguleringsplanlegging og bygging av lokale forventninger vedtar å utrede løsninger utenfor det vedtatte planområdet, vil det ha dramatiske konsekvenser for tilliten til samferdselsetatene og statlig planlegging generelt, skriver direktoratet til samferdselsdepartementet.

 

De minner også regjeringen om at direktoratet selv anbefalte en grundigere planprosess siden prosjektet er så omfattende, og fullt avkonflikter.

 

Men daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skar gjennom dette ønsket i 2014, for å spare tid.

 

Nok en planprosess

Nå, seks år senere, vurderer altså regjeringen å starte en ny planprosess, fordi planen som ligger i bordet er svært kostbart å få realisert.

– Å starte ny planlegging vil være skadelig for omdømmet til prosjektet, sektoren og statlig planlegging generelt, skriver direktoratet til det.

 

De forventer omfattende rettslige prosesser om planene skal stoppes og endres på, og direktoratet er spørrende til regjeringens egentlige intensjoner i denne saken.

 

De tror samtidig at jernbanens samarbeid med berørte kommuner, sektormyndigheter og grunneiere vil bli «alvorlig utfordret dersom det nå skal utredes nye løsninger».

– Dersom hensikten i realiteten er å utsette investeringsbeslutning, og det skal brukes store midler på nye utredninger, bør regjeringen tydelig forplikte seg til realisering, står det i brevet signert direktøren i direktoratet, Anita Skauge.

Skal alt gjøres på nytt, vil det koste cirka en milliard kroner bare i planlegging og nye planer vil ta 3–5 år å få dem ferdig, anslår direktoratet.

 

Mener det ikke kan spares tilsvarende

Dette er uansett penger direktoratet ikke har, og ressursbruken kan ifølge dem heller ikke forsvares. De ser det også som usannsynlig at det kan spares tilsvarende summer på å planlegge prosjektet på nytt.

 

– Vi registrerer også at denne utsettelsen innebærer at tidspunktet for å ta investeringsbeslutningen flyttes til neste stortingsperiode, skriver direktoratet.

De kommer med en temmelig syrlig påminnelse til Fremskrittspartiet til slutt, gjennom å sende departementet et langt avsnitt som Frp selv skrev da NTP ble behandlet i Stortinget i 2012:

 

– Fremskrittspartiet minner om at Stortinget for lengst har vedtatt bygging av Ringeriksbanen, men også denne regjeringen (Stoltenberg III-regjeringen, red.anm.) har utsatt prosjektet og vil nå utrede prosjektet på nytt.

 

– Fremskrittspartiet la i sitt alternative statsbudsjett for 2013 inn 200 millioner kroner til oppstart av bygging av ringeriksbanen. Fremskrittspartiet vil bygge slik prosjektet er ferdig utredet. disse medlemmer peker på at dette er et viktig prosjekt som bør inkluderes i full ic-utbygging på Østlandet og for å redusere transporttiden på bergensbanen.

BA har spurt samferdselsdepartementet om en kommentar om saken, men vi har ennå ikke fått svar.

 

Knallsterk melding

SVs partileder Audun Lysbakken kaller brevet fra jernbanedirektoratet for en «knallsterk melding».

– Og en kraftig advarsel mot å forsinke prosjektet. Vi ser nå at regjeringen har gått for høyt på banen, lovet altfor mye, og nå er de i gang med å se hvor de kan spare penger. Dette er farlig for mange av prosjektene som berører bergenserne, sier han og roser direktoratet.

– Det er bra at de tør å være faglige og ærlige. Det handler om Norges troverdighet som jernbanenasjon.

 

Han sammenholder Ringeriksbanen med prosjektet Bergen-Voss. Når disse jernbaneprosjektene er realisert, kan reisetiden for toget til Oslo komme ned i fire timer.

– Allerede med Ringeriksbanen vil toget være et helt annet alternativ for mange. Med en gjennomgående opprustning vil toget bli en moderne og miljøvennlig konkurrent til flyet.

 

Les mer om RRB her->

 

Kommentarer: 0

Publisert 09 Jan 2020


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»