STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Pressemelding

Fra motorveg til jernbane

Fra motorveg til jernbane

For Jernbane har foreslått for Stortinget å omprioritere 5 milliarder fra Store vegprosjekter til jernbaneformål, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier på statsbudsjettet for neste år. "Litt mer av alt" - politikken bidrar ikke stort til det grønne skiftet. - Bare ved å omprioritere kan vi få til store endringer på kort tid, uttaler leder av For Jernbane Kjell Erik Onsrud.

 

Hva samfunnet tilbyr av veger, flyplasser og jernbaner styrer den enkelte privatperson og virksomhet sine transportvalg. Jernbanen i Norge har et stort uutnytta potensial. Den går for seint der den finnes og den mangler på viktige strekninger. Store passasjerfly kan ikke kjøre raskere eller tilby stopp i distriktene mellom storbyene. Bil og lastebil er allerede rask transport siden de går fra dør til dør. For Jernbane mener det ikke er så mye mer å vinne på de transportformene. Det er også viktig ikke å overinvestere i transportkapasitet.

 

Tog har vært elektromobilitet og delingsøkonomi lenge før begrepene ble oppfunnet. Tog har et energiforbruk som er 1/10 av fly og 1/5 av lastebil. Klimagassutslippene er hhv. 22 ganger høyere fra fly og 5 ganger høyere fra lastebil enn fra tog. Dette er tyske tall hvor fornybar energi har en andel på litt under 40 %. For Norge vil tallene være enda bedre i jernbanens favør da vi er netto eksportør av fornybar kraft, understreker Onsrud.

 

Kontakt: Kjell Erik Onsrud, leder@jernbane.no

 

Les hele innspillet her (pdf)...

 

 

 

 

 

Kommentarer: 0

Publisert 28 Oct 2019


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

2021 is the European Year of Rail

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»