STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

PRESSEMELDING

For Jernbane har avgitt høringsuttalelse om Nord-Norgebanen.

For Jernbane har avgitt høringsuttalelse om Nord-Norgebanen

Jernbanen er fraværende på flere viktige relasjoner i Norge og knytter ikke nasjonen skikkelig sammen. Det begrenser mulighetene for å kunne utvikle hele landet inn i det grønne skiftet.

Klimamålene for 2030 og 2050 krever ikke bare utvikling av ny teknologi, men også en politisk prioritering av eksisterende lavutslippsteknologi, som skinnegående transport.

For Jernbane mener det bør vurderes flere traséalternativer enn korridoranbefalingene i 1992-rapporten. For å kunne beregne et mer sikkert anslag over investeringskostnadene bør man utrede traséene med stor nøyaktighet, ned til 1:1000 på kartet.

Behovet for en fullstendig konseptvalgutredning (KVU) bør være åpenbar.

Viktige føringene for en fullstendig KVU bør være målsettinger om å nå ut til befolkning og næringsliv, kapasitet for antall avganger, transport- og reisetider, slik man gjorde med Gardermobaneprosjektet (maks 19 minutter reisetid Oslo S-Gardermoen).

Både potensialet for gods- og persontransporter bør tas med i en ny utredning.

EUs nye standard for lengde på godstog, 750 m, må legges til grunn som et minimum, ikke 450 m som i rapporten fra 1992.

Det bør sees på effektene av å bygge ut for et intercitymarked, Bodø-Narvik-Harstad-Tromsø, med en times reisetid mellom hver by.

For Jernbane tror en fullfinansiering av investeringen vil gi et bedre, billigere og raskere resultat., jfr. rammebetingelsene som Nye Veier AS er gitt.

Regjeringa ønsker å prioritere mange samferdselsprosjekter til tross for beregnet stor negativ netto samfunnsnytte. Særlig gjelder dette store vegprosjekter. Jernbanen og Nord-Norgebanen kan ikke vurderes etter andre kriterier.

Les hele høringsuttalelsen her...

Kontakter:

Leder Kjell Erik Onsrud, leder@jernbane.no

Nestleder Gunnar A Kajander, nestleder@jernbane.no


FJ er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større del av det totale transportarbeidet i Norge, og mellom Norge, Norden og Europa. Vi ser jernbanen som navet i utviklingen av et integrert transportsystem for å redusere skadevirkninger på helse og miljø og bedre forutsetningene for en bærekraftig økonomi. Vi inngår i et nettverk av ProRail-organisasjoner i Norden og Europa.  

Kommentarer: 1

Publisert 15 Oct 2019


av Bjørn Magne Ofstad @ 26 Oct 2019 04:01 pm
Bygg. Nord-Norge banen. Estimert kostnad ca 120 - 130 milliarder kroner. Hva er det i forhold til 10 000 milliarder på oljefondet ?
Hvis man er redd for å skade vår økonomi, la Kineserne komme å bygge hele greia. Da vil strekningen være ferdig langt tidligere . De har
Erfaring med lange strekninger fra både Kina og Afrika.
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»