STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ Pressemelding

SV plusser på for jernbanen

- Det er positivt at SV foreslår vel 1,8 mrd. mer til jernbanen på statsbudsjettet for 2022, sier Kjell Erik Onsrud, leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

SV plusser på for jernbanen

- Det er positivt at SV foreslår vel 1,8 mrd. mer til jernbanen på statsbudsjettet for 2022, sier Kjell Erik Onsrud, leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane. I fjor fikk FRP plussa på 1,6 mrd. mer til veg og 65 mill. mer til jernbane, påpeker han. Særlig er det bra at SV vil bevilge 300 mill. mer til vedlikehold og 1 mrd. mer til planlegging og investeringer.

Vedlikeholdsetterslepet rammer alle tog. Med SV-forslaget vil etterslepet bare vokse med 800 mill. neste år. - Jeg håper forslaget kan bli starten på en langsiktig satsing slik at etterslepet fra og med 2023 kan gå ned, sier Kjell Erik Onsrud.

Det er og positivt at SV vil ta et større ansvar for morgendagens jernbane med 1 mrd. mer til planlegging og investering. AP og SP har bare overtatt Solbergregjeringens kuttforslag. - Imidlertid er det uforståelig at miljø- og klimapartiet SV fortsatt vil bære mer penger til Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16). Det er et prosjekt med beregna 10 ganger så høye utslipp som innsparinger i et 60-årsperspektiv, som vil brøyte seg gjennom internasjonalt verna våtmark og bygge ned Norges beste matjord. - Jeg håper SP, AP og SV vil ta opp tråden fra 2012 og se på alternativer. Da satt de en strek over utredningene av Ringeriksbanen, bl.a. fordi føringene på å velge en trase over Hole og Sundvollen hadde vært for sterke, sier Kjell Erik Onsrud. 

Kommentarer: 0

Publisert 15 Nov 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»