STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Venstres alternative statsbudsjett 2018

For Jernbane er imponert over Venstres forslag til økt jernbanesatsing og redusert vegbygging.

Imponerende påplussinger fra Venstre

- håper de andre opposisjonspartiene vil følge Venstre.

Leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud, er imponert over Venstres forslag om å øke bevilgningen til jernbanens drift og vedlikehold med 1500 millioner. Om denne økningen tas til følge og videreføres som et minimum i kommende statsbudsjetter vil det være mulig å ta igjen minst 30 % av vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet innen 12 år i følge beregninger fra Bane NOR. Det er viktig at kjørestrømanleggene fra 1950- og 60-tallet, samt sporfundamentet (ballasten) blir fornyet. Med forslag om penger til elektrifisering og planlegging viser Venstre en positiv vilje til satsing på mer skinnegående transport, sier Kjell Erik Onsrud. - Det er bra at Venstre vil styrke Belønningsordningen og satsingen på gange og sykkel. Dette støtter også opp om persontrafikk på jernbane. Null moms på kollektivtransport unntatt fly er et forslag som styrker buss og bane som alternativ til bil. Det samme gjør forslagene om økt co2-, vegbruks- og bilagvifter, sier han.

- For Jernbane er glad for at Venstre foreslår en omprioritering fra riksveginvesteringer(parallelt med jernbanen?). Dette er også i tråd med KRF sitt forslag. I følge Nasjonal transportplan skal det om 12 år med Nye Veier AS som redskap være et sammenhengende motorvegnett Fra Rogaland via Sørlandet og Østlandet til Trøndelag. Samtidig skal det fortsatt være 5 år igjen til dobbeltspor i intercity på Østlandet er ferdigstilt. Da kan nasjonen si farvel vil godstog og fjerntog, frykter Kjell Erik Onsrud.

Fjerntog, en saga blott om 12 år?

Kommentarer: 0

Publisert 10 Nov 2017


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»