STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

PRESSEMELDING

For Jernbane beklager tidligere kommentar om at Venstre ikke prioriterer jernbane framfor veg i sitt alternative statsbudsjett.

Det riktige er at Venstre foreslår å omprioritere 750 mill. fra riksvegformål.
For Jernbane håper det i praksis blir de store motorvegprosjektene parallelt med jernbanen som tones ned.
For Jernbane håper de øvrige opposisjonspartiene vil følge Venstres eksempel.
 
For Jernbane er ikke mot veginvesteringer generellt, men mener behovet for parallell infrastruktur i landets tunge transportkorridorer må vurderes helhetlig og langsiktig. Slik det er nå planlegges det 4-feltsveg og ingen ny jernbane utafor intercity. Infrastrukturen legger tunge langsiktige føringer for den enkeltes transportmiddelvalg. For Jernbane mener en mer bærekraftig miks vil være to spors flerbruks høgfartsbane og 2 - 3 felts veg med midtdeler, kurveutrettinger, kryssutbedringer, sikring av sideterreng og belysning i de fleste av landets tunge transportkorridorer. Framfor 4-feltsveg bør det også prioriteres å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene som er på over 60 mrd.
 
4-feltsveger er etterkrigstidas løsning. For det 21. århundres utfordringer bør vi legge hovedvekten på andre løsninger.
 
For Jernbane imøteser også at Rogfast utredes som et baneprosjekt hvor biler, lastebiler og busser kan fraktes med egne biltog. Det omvendte er ikke praktisk. Rogfast-veg bør stilles i bero inntil dette er gjort. Norge har etterhvert mange undersjøiske veger. Nå er det på tide med den første undersjøiske jernbanen. Stavanger-Haugesund er også trolig den eneste potensielle. Med persontog kan Stavanger-Haugesund gå unna på 20 min. Mulig biltog hvert 20 min. Det vil knytte byene sammen til et felles bo- og arbeidsmarked og være starten på et vestlandsk intercity og forbindelsen til det sentrale Østlandet over Haukeli.
 
 
 

Kommentarer: 0

Publisert 09 Nov 2017


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»