STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Statsbudsjettet. Høring i Stortingets Transportkommite

Vi deltar på høringa for Transportkomiteen på mandag 27 oktober. Dette er innspillet. Vi har fem minutters taletid.
 
STATSBUDSJETTET 2018
Om regjeringens planer realiseres vil vi i 2029 ha sammenhengende motorveg fra Rogaland til Trøndelag i 2029, mens det fortsatt vil være fem år igjen til intercity er ferdig utbygd. Svarer dette på dagens og morgendagens utfordringer, spør leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

For Jernbane foreslår at ny jernbane og stamveg planlegges samlet og helhetlig. Formålet er å få en balansert utbygging av transportkapasiteten som bidrar til Norges klimaforpliktelser og det grønne skiftet, og for å unngå feil- og overinvesteringer.

For Jernbane foreslår en fordeling av investeringene med 1/3 til store vegutbygginger og 2/3 til jernbane. Denne fordelingsnøkkelen bør nås innen tre år.
På 2018-budsjettet foreslår vi at 1 750 millioner kroner overføres fra store veger til jernbane.

For Jernbane foreslår også at det utredes et alternativ med felles dobbeltspor via Nittedal. Formålet er å finne et prosjekt med mindre negativ samfunnsnytte (- 11 420 mill.) enn innkorting via Sandvika. Med en felleskorridor kan både Bergensbanen, Gjøvikbanen og godstrafikken Oslo-Bergen et løft og penger og naturinngrep kan spares.
 

Kommentarer: 0

Publisert 09 Nov 2017


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»