STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Pressemelding: Regjeringen satser defensivt på jernbane og offensivt på veg

For Jernbane er glad for at regjeringen innfører en miljøstøtteordning for godstogene. - Det er bra de har innsett alvoret sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

For Jernbane er glad for at regjeringen innfører en miljøstøtteordning for godstogene. - Det er bra de har innsett alvoret sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

I desember ble det lagt ned godstog tilsvarende 36 600 flere lange lastebiltransporter i år. Årsaken er økonomisk tap over flere år. Bakgrunnen er en urettferdig konkurranse med lastebil. Motorveger blir bygd ut i et langt høyere tempo enn ny jernbane. Utenlandske lastebiler med lavere kostnader har stadig fått lov til å ta mer transportoppdrag i Norge, og regjeringen tillater monstertrailere på 25,25 meter og vekt opptil 60 tonn på viktige strekninger.

Kostnadene ved økt tungtrafikk på veg må bæres av samfunnet: flere alvorlige trafikkulykker, 5 ganger høyere klimagassutslipp, økt vegslitasje, støy, støv og mikroplast. Av nevnte grunner har flere land i Europa innført miljøstøtteordninger for godstog. Det er positivt at Norge nå følger etter, sier Onsrud.

Regjeringas satsing på jernbane skjer ved en i og for seg fornuftig omdisponering av allerede bevilgede penger. Vegsatsinga derimot skjer med friske penger. 200 mill. kr til bompengekutt er nøyaktig samme beløp som godsnæringa har uttalt at trengs for en miljøstøtteordning til godstogene. Regjeringa nøyer seg likevel med 60 mill. i år og varsler 90 mill. de kommende tre åra. Regjeringa bevilger 340 mill. kr. ekstra til videre planlegging av E18 vest for Oslo. Gigantprosjektet har et kostnadsanslag på 37 mrd. kr. og en netto negativ samfunnsnytte på 29,6 mrd. kr! Det vil pumpe Oslo fullt av biler og blokkere for alternative klimasmarte investeringer.

- Sannsynligvis mister ingen livet av å betale bompenger, men folk i småbiler mister livet i sammenstøt med stadig flere lastebiler på vegnettet legger Kjell Erik Onsud, leder av For Jernbane til.

 

Kontakt for denne pressemeldinga: Kjell Erik Onsrud, leder@jernbane.no

 

Kommentarer: 0

Publisert 14 May 2019


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»