STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

For Jernbane vil beholde NSB-navnet og foreslår en "Ruter-modell"

FJs brev til Samferdselsministeren, regjeringen, Stortinget  og partiene med kopia til jernbanebransjen og media

18.3.2019

For Jernbane vil beholde NSB-navnet og foreslår en "Ruter-modell"              

For Jernbane er glad i NSB-navnet og den røde fargen på togene. Vi vil at det skal beholdes i offentligheten. NSB er en del av kulturarven og vår nasjonale identitet. Bakteppet for navnebyttet er Jernbanereformen, en reform med knapt flertall. Det knappe flertallet bør ikke stå passivt og se på at NSB-navnet kastes over bord.

Vy er veldig minimalistisk, nesten ingenting, kanskje symptomatisk med en oppsplitta jernbane? Hvem kan elske Vy eller hate det? Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet. Logoen minner mer om en svingete veg enn en framtidsretta jernbane. Er det noe alle de nye jernbaneselskapene mangler, er det nettopp Vyer. Suboptimalisering er ikke bare en fare, men en realitet. Det første offentlige dokument om høyfartsbaner så dagens lys i mai 1990. Da var NSB pådriver. Vi kjører fortsatt i 70 km/t på museumsbane gjennom Gudbrandsdalen.

Ekstra ille synes vi det er at NSB-ledelsen er klar til å bruke 280 millioner kroner på et navneskifte. Det står i grell kontrast til at NSB-gods (Cargonet) taper titalls millioner kroner årlig, og står i fare for å måtte legge ned enda flere godstog. 280 mill. kunne finansiert tre nye kryssingsspor (møtespor på enkeltspora linje). Det ville gitt bedre muligheter for å kjøre lengre og mer lønnsomme godstog, og flytte tungtrafikk fra veg til bane. At NSB-konsernet ikke får bruke pengene på kryssingsspor sier noe om en fundamental svakhet med organiseringen av jernbanen.

NSB mottar i år 3,75 mrd. av staten for å kjøre persontog. Mye av inntektene til Nettbuss kommer også fra rutekjøring med offentlig tilskudd. Navnebytte i multimillionklassen blir feil prioritering av samfunnets midler.

På den annen side ser vi at jernbanereform har gitt NSB radikalt endrede rammevilkår. Folk flest forbinder NSB-navnet med hele jernbanen, mens NSB er fratatt mye av oppgavene og ansvaret selskapet hadde. Vi skjønner derfor også ønsket om navnebytte.

For Jernbane vil derfor fremme et kompromissforslag for samferdselsministeren/regjeringen. NSB-konsernet hindres ikke i å skifte navn, alle togene beholder NSB-uniformeringen og Jernbanedirektoratet overtar NSB-navnet.

Etter Jernbanereformen er selskapet Norske Tog AS oppretta for å eie persontogene på vegne av fellesskapet, og leie dem ut til anbudsvinnende bemanningsselskaper. Per i dag er alle togene i NSB-farger og logo. Dette beholdes. I et hjørne på togsettet kan det stå Go-Ahead, Vy, SJ eller hvem det nå er/blir som bemanner toget. Det vil være en parallell til det vi kjenner fra de fylkeskommunale selskapene Ruter, Skyss, Farte, Brakar mv. Alle bussene framstår i samme drakt sjøl om det er ulike selskaper som både kjører óg eier bussene.

Norges statsbaner er fortsatt en realitet siden alle selskapene fortsatt er i statlig eie. Oslo Sporveier ble for noen år tilbake splitta opp i en rekke selskaper hvor det tradisjonsrike sporveisnavnet skulle forsvinne. Nå er Sporveisnavnet tatt tilbake.

I Jernbanereformen er Jernbanedirektoratet (JDIR) gitt en sentral rolle. De utarbeider strategiske ruteplaner og utreder nye baner på et overordna nivå. JDIR er gitt oppgaven med å legge persontogene ut på anbud og følge opp kontraktene. Etter Jernbanereformen går alle bevilgningene til jernbanen til JDIR. Gjennom forhandlede kontrakter fordeler JDIR pengene videre til Banenor, NSB m.v. JDIR er gitt koordinatorrollen i skogen av selskaper som norsk jernbane er omgjort til. Det er en klar parallell til Ruter-modellen. Jernbanedirektoratet er et tungt navn og er skjult for folk flest. Logoen deres er heller ikke god. Den minner mest om et komplisert sporveiskryss, ikke en framtidsretta jernbane. I tillegg til at togene beholder NSB-uniformering foreslår vi at Jernbanedirektoratet overtar NSB-navnet og logoen. Det bør koste langt mindre å re-brande et anonymt direktorat enn å lakke om alle togene.

Jernbanen er et transportsystem med stor indre avhengighet mellom de enkelte tekniske komponentene for å få ut en god transporttjeneste. Et slikt system trenger en sterk og tydelig ledelse, ikke fordekt bak en skog av likegyldige navn og logoer og tunge byråkratiske benevnelser.

NSB er død, leve NSB!

Vennlig hilsen

Kjell Erik Onsrud, leder

Kommentarer: 1

Publisert 18 Mar 2019


av Bjørn Magne Ofstad @ 20 Mar 2019 08:21 pm
Meget godt forslag som jeg virkelig støtter
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»