STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Innspill NTP 2018-2019

Nedanfor finner du våre skriftlege innspel til Nasjonal Transportplan. For Jernbane deltok også på muntleg høyring for Stortingets Transportkomité den 25. april 2017.

4. juli 2016: arbeidet med høgfartsbaner bør gjenopptas 

2.6.2017: For Jernbane meiner behovet for ny transportinfrastruktur må vurderast samla, korridor for korridor.

Bokmålsutgave

Oversyn over mogelege feilinvesteringar. Jf, at Regjeringa i sitt framlegg til NTP skriver at ein må unngå å gjere kostbare feilinvesteringar.

Bokmålsutgave

Korridorkart; ny nord-sør akse gjennom Oslo

Skjematisk sporplan for avgreining frå ny Oslotunnel

Naturvernforbundets oversyn over forholdet mellom ny veg og ny bane

Nedanfor finner du våre skriftlege innspel til Nasjonal Transportplan. For Jernbane deltok også på muntleg høyring for Stortingets Transportkomité den 25. april 2017.

4. juli 2016: arbeidet med høgfartsbaner bør gjenopptas 

2.6.2017: For Jernbane meiner behovet for ny transportinfrastruktur må vurderast samla, korridor for korridor.

Bokmålsutgave

Oversyn over mogelege feilinvesteringar. Jf, at Regjeringa i sitt framlegg til NTP skriver at ein må unngå å gjere kostbare feilinvesteringar.

Bokmålsutgave

Korridorkart; ny nord-sør akse gjennom Oslo

Skjematisk sporplan for avgreining frå ny Oslotunnel

Naturvernforbundets oversyn over forholdet mellom ny veg og ny bane

Kommentarer: 0

Publisert 25 May 2017


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»