topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Nyheter

- Bybanen kan drives bedre og billigere i offentlig regi, BT

- 09.12.2017
Behovet for å samle virksomheten under en felles ledelse og strategi er åpenbart.
Les mer

SJs utökar tågtidtabellen för 2018

- 08.12.2017
På söndag börjar tågtidtabellen för 2018 att gälla. Här är hela listan över SJs alla nyheter.
Les mer

- Ringeriksbanen/E16 – et prosjekt med negativ nytte

- 07.12.2017
- Ringeriksbanen/E16 har en negativ samfunnsnytte på 14,2 milliarder kroner. Svært få samferdselsprosjekter har lavere nytteverdi.
Les mer

- Ja til opprustning av Spikkestadbanen

- 07.12.2017
- Tettstedet Oslo vokser stadig, og er de siste årene blitt mer sammenknyttet mot Røyken-området.
Les mer

Mye vann og flomfare på Vestlandet: Slik ser det ut på Bergensbanen

- 07.12.2017
Nedbørsmengdene på Vestlandet stenger flere veier og Bergensbanen. – Hvis du ikke absolutt må ut å kjøre i dag, la være, advarer politiet.
Les mer

Ni tamrein påkjørt på Nordlandsbanen

- 06.12.2017
Ni tamrein ble påkjørt i to ulykker på Nordlandsbanen natt til onsdag. Til sammen er nesten 150 rein påkjørt og drept langs Nordlandsbanen de siste ukene.
Les mer

- 20 millioner vi ikke har bedt om å få!

- 05.12.2017
LKAB tar til motmæle mot kritikk.
Les mer

Protesterer mot togkutt

- 05.12.2017
De seks ordførerne i Lister-regionen frykter at færre tog vil stoppe på Snartemo, Gyland og Audnedal når driften skal konkurranseutsettes
Les mer

Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

- 05.12.2017
Forslag om å stanse arbeidet med konkurranseutsetting av persontransport med tog.
Les mer

- Neppe tog uten «tåg»

- 04.12.2017
- I Nord-Norge bør vi etter min mening begynne å prate om en effektiv jernbaneforbindelse fra Stockholm til Narvik med spor videre nordover til Tromsø og sørover til Bodø.
Les mer

Reineiere ber Bane Nor dekke tap etter påkjørsler

- 03.12.2017
Reinbeitedistriktet i Nordland som har mistet rundt 135 reinsdyr etter togpåkjørsler den siste tiden, mener Bane Nor bør erstatte både dyra og andre utgifter.
Les mer

- Regjeringens jernbanereform og Banenors knefall

- 03.12.2017
Debattinnlegg av Styret i Narvik Fellesorganisasjon av Norsk Jernbaneforbund.
Les mer

- Togene skal kjøre saktere på Nordlandsbanen

- 02.12.2017
Togene på Nordlandsbanen skal kjøre saktere på strekninger der reinsdyr ferdes.
Les mer

Samling om jernbane i Narvik

- 01.12.2017
De to organisasjonene Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane har lenge arbeidet sammen for Nord-Norgebanen, en jernbane som vil bidra til å samle hele vårt langstrakte land. F J deltok med sin nestleder.
Les mer

Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen

- 01.12.2017
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har inngått avtale om ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019.
Les mer

Krevende forbedringsjobb med KARI

- 01.12.2017
KARI er Bane NORs nye, automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystem. Innføringen har gitt raskere og bedre publikumsinformasjon, spesielt ved forsinkelser og avvik, men har også bydd på utfordringer.
Les mer

Mindre bil og fly

web barn-i-bil bw
web fly-tar-av bw
web mindre-av-dette bw
web trailer bw

NY HJEMMESIDE 

I uke 50 bytter vi over til ny hjemmeside.

Webadressen blir den samme. Den nye hjemmesiden får et helt annet utseende og blir mer oversiktlig og lettere å navigere i.

Vi tror du som medlem og besøker  kommmer få en positiv opplevelse av den nye hjemmesiden.

For å opprettholde en levende og informativ hjemmeside er vi i redaksjonen avhengige av innlegg og synspunkter fra dere "der ute" - både medlemmer, støttespillere og øvrige  jernbanevenner.

Dessuten er vår facebookside alltid åpen for saklig og faktabasert debatt og diskusjoner. 

VELKOMMEN TIL Å FØLGE OSS VIDERE PÅ VÅR NYE HJEMMESIDE. 

Redaksjonen

 *****

For Jernbane (FJ) er en landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større del av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet . FJ legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem.

Vi er også opptatt av bybaner (T-bane og trikk) og av gode overgangsmuligheter.

Vi ønsker å være et korrektiv til politikere, myndigheter og selskaper ved blant annet å kommentere deres planer og utspill.

Gjennom informasjon, debatt, og egne saker vil vi øke forståelsen for jernbanens fortrinn som transportmiddel. Vi utgir tidsskriftet "For Jernbane" med fire nummer pr år.

Meld deg inn! Våre medlemmer gjør det mulig for oss å holde et våkent øye på norsk samferdselspolitikk.
Mer bane
web barn-på-tog bevegelsesfrihet
web høyfartstog
linje 4 ved storo
web gods-dovrebanen-ljo

Annonsører/samarbeids-partnere:


fsj logo
epf new site logo (2)
 klimavalgalliansen logo
backontrack
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn