topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Trikk til Tonsenhagen

21.04.2010
21.04.2010 - Aksjon 31-bussen på skinner ble etablert like før påske med det formål å bidra til at Ruters forslag om å erstatte bussrute 31 med trikk gjennom sentrum og fram til Tonsenhagen, blir realisert snarest mulig.

 

Aksjonen arbeider også for at trikken blir videreført til en av Grorudbanens stasjoner for å gi de reisende et optimalt tilbud.

 

Aksjonen er forankret i lokale beboere på Årvoll og Tonsenhagen, der det i dag bare er busstilbud, med hva det medfører av kø, forsinkelser, CO2-utslipp og frustrasjoner. Men vi  ser også forslaget om å legge om 31-bussen til trikk som et betydelig miljø- og kollektivløft for store deler av byen.

 

31-bussen, som trafikkerer strekningen Grorud/ Tonsenhagen–Fornebu/ Snarøya, er i dag landets tyngste bussrute med åtte millioner påstigninger per år. 31-bussen har seksminuttersrute begge veier i nesten 16 av døgnets timer. Likevel er bussen ofte overfylt i rushtiden, og oppleves av mange som svært ukomfortabel. Når Ruter nå vurderer å erstatte 31 med trikk er det fordi bussruten har sprengt sitt kapasitetsnivå, og det er derfor nødvendig å satse på en driftsart som har plass til flere passasjerer.

 

Trafikken langs linje 31 er videre svært stor. En rekke flaskehalser bidrar til å forsinke bussen slik at den sjelden holder ruten. En trikkeløsning med stor bruk av egen trasé vil korte ned reisetiden, og dessuten oppfattes som mer attraktiv av de reisende, slik at færre blir fristet til å bruke bilen. Aksjon 31-bussen på skinner er kjent med at mange på Årvoll / Tonsenhagen velger bilen for å slippe å reise med linje 31, og går ut fra at dette også gjelder andre steder i byen. Et bedre og mer attraktivt kollektivtilbud er også en fordel for dem som fortsatt vil være nødt til å kjøre bil, siden det gir mindre biltrafikk.

 

Gevinstene med omlegging til trikk er også økonomiske. I dag går bussen parallelt med trikken hele veien mellom Sinsen via sentrum og til Skøyen. Å bytte driftsart fra buss til trikk er i dette tilfellet ikke bare samfunnsøkonomisk, men også bedriftsøkonomisk gunstig. Ruter vil årlig spare mange millioner kroner på ordningen, penger som kan brukes til å investere ytterligere i kollektivtransport til Oslo-innbyggernes beste.

 

17. februar i år vedtok et flertall i Oslo bystyre å utrede videre planene om sporvei til Tonsenhagen, med mulig forlengelse til T-banen. Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot, blant annet med henvisning til det de mener er stor lokal motstand på Årvoll og Tonsenhagen.

Aksjon 31-bussen på skinner har registrert noe lokal motstand, men oppfatter ikke denne som representativ for området som helhet. Mange av nei-argumentene synes dessuten å være bygget på feilaktig informasjon og manglende kunnskap. I tiden siden Ruters planer ble kjent høsten 2009 er det blitt spredt en rekke uriktige påstander om hva trikken vil innebære. Det er blant annet blitt hevdet at det er for trangt og for bratt for trikk på Årvoll/ Tonsenhagen, at fortau og/ eller grøntarealer vil måtte tas, og at trikken skal etablere vendesløyfe i skolegården på Tonsenhagen skole. Ikke noe av dette er riktig. Aksjon 31-bussen på skinner har også som formål å arbeide for å spre faktakunnskap om trikken, og man kan lese mer om de faktiske planene på vår Facebook-side, ”Aksjon 31-bussen på skinner”.  Her er det også mulig å melde seg inn, for å støtte aksjonen.

 

Noen lokale trikkemotstandere har også gjort et poeng av at busstilbudet på Årvoll/ Tonsenhagen er godt i dag. At det er hyppige avganger er riktig, men med plass- og  køproblemene denne bussruten representerer, vet vi at misnøyen er stor. Blant motstanderne later det også til å være en god del bilister, som frykter at trikken skal forsinke dem. I tillegg ser det ut til å være en del busstilhengere og trikkemotstandere blant folk som av forskjellige grunner ikke er tvunget til å ta bussen i rushtiden. At noen trikkemotstandere heller vil arbeide for T-bane til Tonsenhagen tyder også på at påstandene om et godt busstilbud er et vikarierende argument. T-bane til Tonsenhagen ville blitt svært kostbart, betraktelig mer kostbart å etablere enn trikk, og vil derfor selvsagt aldri være realistisk dersom beboerne er fornøyde med sitt busstilbud.

 

I en rekke storbyer verden over forstår nå myndighetene at de må løse sine trafikkproblemer med å satse på trikk. Denne trenden har også nådd Norge. Bergen la ned trikken på 1960-tallet, men etter flere tiår med en by full av biler og busser satser bergenserne nå stort på trikk. I juni åpner første etappe av Bybanen. Og både Trondheim og Stavanger/ Sandnes skal utrede bybane de neste årene. Et klart politisk flertall i Rogaland fylkesting støtter nå planene om en bybane på Nord-Jæren.

 

Det er ingen grunn til at Oslo skal være dårligere. Derfor må trikk til Tonsenhagen prioriteres og finansieres nå!

 

For Aksjon 31-bussen på skinner,

 

Birgitte Kjos Fonn,               Simen P. Aasheim,              Mads Wam Schneider,      

 

Håvard Pedersen,                Kjetil Kalager,                       Inger-Elisabeth Sagedal,   

 

Arja Hakala  

 < Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn