topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Tog og bil trenger ikke drikkevann

22.02.2012
21.2.2012 Mette Ursin; Da jeg tok toget mot Stange sist la jeg merke til at linjen gikk på god bløt jord langs Mjøsa, det gynget fordi slik jord siger nedover.

Tidligere var det hesten som var framkomstmiddel - den likte å gå langs vannkilder - for den ble tørst og ville drikke når det passet. Derfor ble mange veier lagt slik nær vann. Toget fikk noen av disse veiene.

Jeg er jo så gammel at jeg husker at flere brukte hest - også like etter krigen, f.eks. Trondheimsveien, like før toppen på Gjelleråsen - der var et Tjern. Ved siden av tjernet var et hestedrikkekar. Der stoppet hestene og drakk. Jeg tror veivalget nettopp skyltes det deilige vannet i tjernet. (Det ble sagt at tjernet var svært dypt - kanskje helt uten bunn - men likevel klarte noen å fylle det igjen - kanskje for å utvide veien - nå er det vel bensinstasjon der?)

Tog og bil trenger ikke det drikkevannet. Langs elver blir traséene også utsatt for flom ved sterkt regn. Nå når det kan bli mye mer uvær ved klima-endringene kan strandsonene bli mer utsatt enn vi regner med idag. Det ser lett ut å bygge langs strand - for der er det gjerne ganske flatt. Når E6 bygges lengre opp i Mjøslia og Vegvesenet sprenger vil de gjerne helle stein mot elv og vann, men det gjør likevel ikke strandområdet til den mest stabile traséen.

Det ville være bedre for jernbanen å ha mer stabil trasé lengre opp på fjellgrunn, gjerne med tunneller. Togene blir stadig tyngre og trenger bedre grunn enn veien. Veivesenet har dessuten lettere for å flytte veien enn jernbanen har for å flytte sporene.

Grønne områder er verneverdige på grunn av naturen, men også for menneskene. Både vannkvaliteten og trivselen for mennesker, dyr og fugl er viktig.

< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn