topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Rutene til Vestviken i Horten

17.08.2011
10. juli 2011, Bjørn Skagen fremmer kritikk av manglende korrespondanse buss/ferge, herunder tilknytning til jernbanen, over Oslofjorden; Horten-Moss, og legger fram forslag til forbedringer.

Vestviken Kollektivtrafikk AS, Postboks 8 - sentrum , 3101 Tønsberg

Vestfold fylkeskommune, Samferdsel, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg

NSB As, Ruteplanlegging, Jernbanetorget 1, 0048 Oslo

BASTØ FOSEN AS, Pb 94, N-3191 (Rustadbrygga 5) 3187 Horten

Turistkontoret Visit Horten, Tollbugata 1A, 3187 Horten

RUTENE TIL VESTVIKEN I HORTEN

Et kollektivtransportselskaps oppgave og forretningsidé, bør vel være nettopp å tilpasse sine ruter og

sine transporttilbud for å lette og øke mobiliteten for publikum, knytte sammen ulike transporttilbud,

s.s. Tog og Ferje, basert på de reisendes behov, trafikk- og markedsgrunnlag, og ellers

forretningsmessige prinsiper.

Men, samtidig er det også spørsmål om miljø, forutsigbarhet for publikum og ikke minst

trafikksikkerhet.

Vi kan ikke si at vi opplever at Vestvikens ruteopplegg i Horten oppfyller alle disse kriterier.

Fergeskyss over Oslofjorden har historie i Horten til tidlig middelalder. Og Skoppum har siden

åpningen av Vestfoldbanen i 1881 vært et viktig trafikknutepunkt

og Horten nå er ”eneste” av Vestfoldbyene uten jernbaneforbindelse.

Smaalensbanen fra 1879 og Vestfoldbanen til Dypvannskaia i Horten fra 1881, samt Tønsberg-

Eidsfossbanen fra 1901 og Holmestrand-Vittingfossbanen fra 1902 underbygde behovet for gode

kommunikasjoner i regionen. Og nå forsterkes og utvides jernbanetilbudet og det er snakk om

høyhastighetstog på begge sider av Oslofjorden, og Oslofjordbroen diskuteres på nytt.

Vestvikens manglende evne til å forbinde andre kommunikasjoner, slik som at busser som bringer

passasjerer til Skoppum, kjører fra stasjonen før reisende med toget til Skoppum får anledning til å

benytte bussen. Likeledes så korresponderer ikke rute 70 (Horten – Skoppum) med Bastø-Fosens

ferger. Med dette bidrar ikke Vestviken til å redusere bruken av personbil, og bidrar heller ikke til å

bedre mobiliteten for reisende. Fra Horten Rutebilstasjon, hvor bussen (rute 70) stopper er det ca 570

m gangdistanse, og når bussen ankommer rb-stsj Horten er det oftest kun 2 min. før fergen går,

gangtid på denne distansen, hvor man må krysse flere trafikkerte gater er i beste fall ca 10 min. men

normalt minst 15 min.

. Toget stopper fortsatt på Skoppum,

Gangtid og ventetid reduserer antallet bussreisende

ref:A05223_ITs i kollektivtrafikken s.19,

http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/Veg%20og%20samferdsel/A05223_ITs%20i%2

0kollektivtrafikken.pdf

Forslagene våre er følgelig at:

1. Bussene venter på Skoppum stasjon, slik at evt. reisende til Skoppum har anledning til å reise

med den. Det er heller ikke lett å få tak på drosje og det kan uansett bety lang ventetid.

2. Vestvikens busser kjører Johan Riefs gate – Jernbanegata – Rustadbrygga og så Horten

Rutebilstasjon, i stedet for som i dag å kjøre Storgata. Og korresponderer med ferjens

ankomst/ avgang, i det minst avgangene (Man – Fre) fra Horten 08:45, 12:45, 16:45, 17:45.

Vi tror at en vurdering av våre forslag vil vise at det både er behov og har positive virkninger,

skulle det ønskes kan vi utdype og dokumentere forslagene ytterligere.

Bjørn Skagen

Platåvn 11, 3185 Skoppum

Mob.: 930 80 120

BLÅTT

Horten 10.07.2011


< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn