topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Oppfølging av Høyhastighetsutredningen

23.03.2012
9. mars 2012; Naturvernforbundet, FIVH, NU og WWF Norge har sendt brev til samferdselsminister Kleppa hvor de ber regjeringen finne svar på en del nye spørsmål som utredningen reiser.

Brevet kan lastes ned her

Organisasjonene mener at høyhastighetsutredningen (HHUT) reiser nye spørsmål:
 • HHUT forutsetter en annen og mer klimagassproduserende måte å bygge tunneler på enn det Jernbaneverket bruker i dag. 
 • Er doble tunnelløp nødvendig for de korteste tunnellene, som det også blir en del av.
 • HHUT har ikke regnet verdien av å kunne kjøre gods på nye dobbeltsporede linjer.
 • HHUT forutsetter at dagens linjer opprettholdes, selv om nye linjer legges nærmest parallelt med de gamle. I IC-utredningen derimot er det forutsatt at gamle linjer legges ned.
 • HHUT har ikke regnet med sparte utgifter ved at tog overtar for fly og vegtrafikk.
 • HHUT har ikke regnet på klimaeffekten ved utslipp i høyere luftlag.
 • HHUT benytter en annen metodikk for klimaberegninger enn den som brukes i Nasjonal Transportplan.
 • HHUT har regnet med kostnadene med å bygge flere nye stasjoner, men ikke tilsvarende billettinntekter fra de reisende fra alle disse stasjonene.
 • HHUT har regnet på dimensjonering for hhv. 250 og 330 km/t. 330 må anses som ekstremt i Norge og medfører høy tunnelandel. En mer fleksibel dimensjonering for 250-300 km/t, slik Deutsche Bahn har gjort, vil sannsynligvis gi en lavere tunnelandel.
 • Regjeringen bør skaffe seg tilgang til planmaterialet fra uavhengige miljøer som Norsk Bane/Deutsche Bahn
 • Resultatene fra utviklingsprosjektet "grøna Tåget" - mer energieffektive tog, bør tas inn i de videre vurderingene.

< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn