topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Ny bok: "Bättre med tåg"

20.04.2012
Januar 2012; Hans Sternlycke, ordförande i Svenska Järnvägsfremjandet, gir ut boka "Bättre med tåg" i lommeformat på 90 sider. Boka kan bestilles.

Boka inneholder kritikk av hvordan den svenske regjeringen forvalter jernbanen i dag, og en visjon om et samfunn basert på jernbane.

Sternlycke skriver som lekmann. Mye av innholdet er artikler fra andre kilder som har vært publisert de siste to åra. Dette er alikevel ingen fagbok. Han påpeker at vitenskapelige avhandlinger ofte har en snever synsvinkel.  Sternlycke forsøker å resonnere og bruke sitt sunne vett.
Sternlycke håper boka vil skape debatt og ønsker å advare mot ensidig satsing på veg og bil med tanke på klimatrusselen og at olja er en begrenset ressurs.

Boka koster 50 SEK, 25 SEK per stk. dersom man bestiller flere eks. + porto.

Send din bestilling direkte til forfatteren; hans.sternlycke@netatonce.net

b%c3%a4ttre med t%c3%a5g
< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn