topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Nord-Norgebanen

28.08.2015
Av Vidar Eng, leder Tromskomiteen for jernbane og Svein Arnt Uhre, leder Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen Vi ser at det satses på jernbane i mange land, bl.a. i Nord-Sverige og Nord-Finland i tillegg til stor satsing i Sør-Norge. Norge må også bli ett rike med jernbane på langs av hele landet. Jernbane er særlig gunstig i Nord-Norge pga frakt av mye gods over lange avstander.

Nord-Norge må stå sammen om å få realisert jernbane i hele Nord-Norge.

De to organisasjonene Tromskomiteen for jernbane og Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen har i 2015 innledet et tett samarbeid. Tromskomiteen har med ståsted i Troms arbeidet for jernbaneforlengelse i 36 år, mens Aksjonsgruppa med tyngdepunkt i nordre Nordland har vært aktive i snart 7 år. Begge organisasjoner består av jernbanetilhengere fra et bredt spekter av politiske partier. Våre to organisasjoner oppfordrer partier, kommuner, fylker og andre i hele Nord-Norge til å arbeide for å få jernbaneforlengelse inn i neste runde av Nasjonal Transportplan (NTP) som skal vedtas av Stortinget våren 2017. 


Nord-Norgebanen har vært foreslått mange ganger de siste hundre årene, men den siste utredningen ble laget så langt tilbake som i 1992. Etter det har vi fått Barentssamarbeidet og kjempesuksessen til godstogtrafikken mellom Oslo og Narvik gjennom Sverige. Alt dette gjør Nord-Norgebanen enda mer aktuell.

Vi ser at det satses på jernbane i mange land, bl.a. i Nord-Sverige og Nord-Finland i tillegg til stor satsing i Sør-Norge. Norge må også bli ett rike med jernbane på langs av hele landet. Jernbane er særlig gunstig i Nord-Norge pga frakt av mye gods over lange avstander. 

Lokalvalgkampen har begynt, og vi benytter anledningen til å oppfordre folk til å stemme på partier som i sitt valgprogram for kommune og fylke har programfestet at de vil arbeide for videreføring av Nord-Norgebanen. 

Det er fire hovedgrunner for videreføring av Nord-Norgebanen: 1. næringsutvikling og næringsetablering, 2. bosetting, 3. miljø/klima og 4. trafikksikkerhet. Med andre ord, en utvikling i nord som gir landsdelen like muligheter som andre deler av landet. Våre to komiteer setter stor pris på at Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt fylkesmøte for hele Nord-Norge 29. april i år gikk inn for Nord-Norgebanen, og vi vil bidra til at dette følges opp.

 


< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn