topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Jernbaneplanlegging krever tenkning

19.05.2010
18.05.2010 - Olav Næss, Bergen; - Høyhastighetstog er for lettransport, og Norge vil tape mye på å bruke tungbanekonseptet for høyhastighetstog.

En jernbanevogn for passasjerer bærer kanskje 8 tonn, mens en godsvogn kan bære nær 100, altså 12 ganger så mye. Regner man på bruttovektene, må man først merke seg den onde sirkel: Et tungt tog må gå nede på bakken, og et tog som går på bakkeplanet, må være solid og tungt. Når slike onde sirkler brytes, får man gjerne teknologiske kvantesprang.

En lettbane som går over bakketrafikken, kan ha tiendedelen av tungbanens bruttovekt. (Se "Lettbane" i Wikipedia.) Da er det viktig å merke seg: Høyhastighetstransport er det bare det lette - passasjerer og post - som trenger.  Og tungtransporten kan bli langt mer effektiv om den slipper å vike for travle passasjerer. En lett bergensbane (med Stavanger-forbindelse) kan fly like over Haukeliveien, og så har man den gamle Bergensbanen uforstyrret for gods og høyfjellsturister.

Norge trenger en kystbane - blant annet fordi Hurtigruten åpenbart mangler både økonomi og effektive løsninger for å dekke også (den avgangsfrekvenskrevende) passasjertransporten. Kystbanen vil kunne gå 2-3 ganger fortere enn busser, så Hurtigruten trenger bare gå 1-2 ganger uken for cruise og godsfrakt. (Se mine baneforslag på on-nor.net/kystbane .) Konvensjonell jernbane kan i liten grad brukes langs kysten, og blir da dyr og dårlig.  En lettbane har helt andre muligheter for å gå i lette brospenn, billige rørbroer, fjellskråninger, på søyler i grunt vann og pontonger i dypt.  Den gir 99 % mindre terrengrasering / barrieredanning, kan være omkonfigurerbar, og kan brukes i byer. Den går over snøfonnene - kanskje hurtigglidende på luftpute i sin kjørebjelke, og kan ha rullestolvennlig heis.

Både miljømessig, infrastrukturmessig og økonomisk sett er det uforsvarlig å planlegge høyhastighetsbaner uten bevissthet om vektbehovene.

< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn