topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Hva valget gjelder

17.08.2011
17. august 2011, Pål Jensen; I år er stemmene våre viktigere enn noensinne. Hvis vi går mann og kvinne av huse for å stemme, vil det være en storseier for demokratiet og et nederlag for Anders Behring Breivik og andre som måtte tro at de kan vinne noe som helst ved slike metoder.

            Men det er ikke likegyldig hvem vi stemmer på. Iallfall ikke for helse og miljø. I hele Oslo-området, ikke minst i vårt eget fylke Akershus, ventes en kraftig befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Stadig flere mennesker skal forflytte seg til og fra arbeid, skole, butikker osv. Det stiller strenge krav til transportsystemet hvis vi ikke skal bli kvalt i eksos, støy og svevestøv. Det stiller strenge krav til våre økologiske fotavtrykk, inkl. våre akustiske fotavtrykk. Mye kan gjøres ved å gå over til biler, busser, trikker og tog som forurenser mindre og bruker mindre energi. Men teknotriks alene er ikke nok. Derfor er folk flest – både på grasrota, blant fagfolkene og blant de folkevalgte – enige om at mesteparten av trafikkveksten må skje kollektivt, og at flere må oppmuntres til å sykle eller gå. En slik politikk vil selvfølgelig også gjøre det gunstigere for busser og nyttetransport.
            Men denne enigheten praktiseres noe forskjellig. Det viser behandlingen av Oslopakke 3, den veldige samferdselsinvesteringen i Oslo og Akershus. I Akershus’ hovedutvalg for samferdsel og miljø gikk Frp, Høyre, KrF og Venstre inn for å prioritere ny E 18-motorvei vestfra. Den vil øke bilkapasiteten gjennom Bærum fra fem til åtte kjørefelt, dvs. ca. 60 % mer biltrafikk. En god del av denne biltrafikken vil tyte ut på den andre siden og proppe veiene med biler også i Follo. E 18 Skøyen–Asker er beregnet å koste ca. 11 milliarder kr, mens NSB kan øke kapasiteten tilsvarende i Vestkorridoren ved hjelp av flere tog til ca. én milliard. Statens vegvesen, som minst av alt kan beskyldes for å være bilhatere, har sagt rett ut at forslaget til fordeling av midler – med ca. 60 % til bilveier – er uforenlig med politikernes egne vedtak om å redusere lokale forurensninger og utslippene av klimagasser. Nå er riktignok Oslopakke 3 et fremskritt i forhold til forgjengerne, men det sier mest om disse.
            Ap. og SV ønsker – i likhet med vegvesenet – en Oslopakke med mer satsing på kollektransporten, på bekostning av bl.a. ny E18. Miljøpartiet De Grønne ønsker enda sterkere satsing på kollektivtransport og sykkel.
            Valget er altså ikke likegyldig for helse og miljø.
 
Pål Jensen
< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn