topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Hva koster togstreiken?

24.10.2016
av Pål Jensen; For en utenforstående er det vanskelig å skjønne hvorfor det ble togstreik – mer presist: Hvorfor det er umulig for det statseide togselskapet NSB å innfri nøyaktig de samme kravene til utdanning som det statseide stogselskapet Flytoget har innfridd.

Og, når dette da ser ut til å være forferdelig vanskelig, hvorfor ikke regjeringen griper inn og etablerer en nasjonal standard for lokførerutdannlngen. Både NSB og lokførerne har jo sagt at de godtar en slik standard.
 
Det er også vanskelig å skjønne hvorfor NSB stanser en hel del tog som ifølge lokførerne kunne ha gått, og hvorfor det plutselig skal ha blitt en sikkerhetsrisiko å kjøre fulle tog. For en utenforstående minner dette til forveksling om en lockout.
 
Dette koster samfunnet dyrt. I 2011 ble det beregnet at forsinkelser kostet kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus 3 milliarder kr årlig i tidskostnader. Prisstigning og økt befolkning gjør at dette i dag antagelig tilsvarer minst 10 mill. kr daglig. Hvis vi regner at 1/3 faller på Follo og Oslo sør, og legger til Østfold, vil jeg anta dette utgjør 4–5 mill. pr. dag. Det er naturligvis vanskelig å anslå hvor mye disse kostnadene øker pga. togstreiken, men en dobling kan virke sannsynlig. Når dette skrives, har streiken vart i 17 dager, så vi nærmer oss 100 mill. bare for kollektivtrafikantene i Follo, Oslo sør og Østfold. I tillegg kommer kostnadene for trafiklanter i vestkorridoren (Oslo vest–Drammen/Vestfold osv.), nordøstkorridoren (Groruddalen, Romerike, mjøsområdet osv.) og langs Gjøvikbanen – selv om noen tog fortsatt går i disse disse områdene.
 
Dette er bare en del av kostnadene: Mer køer, kork og kaos koster også for busselskapene, gods- og varetransporten, drosjer og matpakkekjørere. En reisetid på tre timer mellom Ås og Oslo (som skildret i ØB tidligere i uken) er nok over gjennomsnittet, men jeg vil anta at en halvtimes ekstra kjøretid eller mer er svært vanlig.  Ifølge TØI-rapport 1127/2011 utgjorde kostnadene for en varebil kr 409 pr. time; i dag noe mer pga. prisstigningen.

Men kostnadene ved togstreiken stopper ikke der. Selv uten togstreik dør minst ti ganger så mange av forurenset byluft som av trafikkulykker i Norge (http://nrk.no/viten/slik-unngar-du-skader-fra-lufta-du-puster-1.12151864). Hvor mye øker dødeligheten når biler og busser står mer i kø og spyr ut mer eksos og forverrer luften ytterligere? Det vet ingen, men indirekte medfører togstreiken utvilsomt økt risiko for liv og helse.buss i bilk%c3%b8 i kierschowsgate ii


< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn