topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Anslag till dödfödda projekt

23.01.2012
21.12.2011 Hans Sternlycke, ordförande Svenska Järnvägsfrämjandet: Järnvägen fungerar dåligt på grund av bristande underhåll och skulle behöva anslag för ta fram innovationer för att bättre klara vintern. Då blir man lite undrande över sådant som får anslag: monstersnösmältare och elektrifiering av vägar. Ingendera torde vara kostnadseffektivt.

Railcare har fått 20 miljoner i anslag av Trafikverket för att ta fram en 60 meter lång snösmältare för Stockholms bangårdar. Hela priset är det dubbla. I en fart av 1,4 kilometer i timmen kan den sopa upp 10-15 centimeter nyfallen snö, skicka den till en smältvagn och därifrån till en vattenvagn. Oljeförbrukningen är fem gånger högre än att frakta bort snön på vanligt sätt. På en säsong blir det kanske diesel för 20 miljoner kronor. För att smälta 1.000 kubikmeter snö till 100 kubikmeter vatten går det åt 1.200 liter olja.

Det finns fyra projekt för att elektrifiera vägar. Ström kan överföras med luftledning till spröt eller skena, med elskenor i marken eller vid sidan av vägen eller med induktion, det vill säga kontaktlös magnetisk överföring av ström. Det sista kan ske med 85 procents verkningsgrad.

Elways har fått nio miljoner i bidrag för att bygga en provbana vid Arlanda där strömmen överförs från en balk vid sidan av vägen för att minska problem med snö. Svenska Elvägar har fått fyra miljoner för sitt projekt med trådöverföring. En testanläggning skulle kosta 100 miljoner kronor. Man påstår att det skulle kosta tio miljoner kronor per kilometer att elektrifiera med tråd, tiondelen för att bygga järnväg. Energibehovet med el blir bara tredjedelen. Mot det invänder Evert Andersson, tidigare professor i järnvägsteknik vid KTH, att eldrivna godståg drar ytterligare två till tre gånger mindre energi på grund av lägre rullmotstånd med stålhjul och att tåg ger lägre luftmotstånd.

Enligt Bo Byström och Ingemar Skogö tidigare generaldirektörer för Banverket repektive Trafikverket, som har ställt sig bakom projektet, kostar de tolv milen mellan de nya gruvorna vid Pajala till järnvägen i Svappavaara 2,5 miljarder, 1,5 miljard för elektrifieringen och en miljard för att förstärka vägen (90 tons lastbilar skulle gå var tionde minut), medan järnväg kostar 10 miljarder kronor. Enligt På Vägs sammanställning med uppgifter från utredningar och Trafikverket kostar dubbelspårig järnväg på landsbygd i ytläge 400 miljoner kronor milen och en motorväg 300. Enkelspårig järnväg torde kosta tre fjärdedelar av en dubbelspårig.

Man framhåller flexibiliten. I dag går 80 procent transportvolymen över gränsen med lastbil. Kostnaderna skulle halveras, även om lastbilen skulle bli en halv miljon dyrare för att klara både el och bränsle. En elmotor håller dubblet så länge. Redan idag står bränslet för 40-50 procent av transportkostnaderna. En lastbil förbrukar fyra liter bränsle milen. 1.400 milarder liter skulle kunna sparas vid en fullskaleutbyggnad och koldioxidutsläppen minskas fyra och en kvarts megaton.

Per Corshammar, Rambölls, påpekar att en lastbilschaufför kostar 400 kronor i timmen, medan en lokförare har vagnar motsvarande 40 lastbilslass efter sig. Om hans lönekostnad är 600 kronor i timmen och bägge kör i 90 kilometer i timmen blir lönekostnaden för ett lastbilslass med tåg  15 kronor per timme. Dessutom subventioneras lastbilarna av staten med 276 kronor per timme enligt Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningar i BVH 706.

En lastbil på 60 ton sliter på vägen för 10 kronor milen.  Ett tåg på 1.200 ton sliter på järnvägen för 1.40 per mil. En lastbil sliter alltså 200 gånger så mycket som tåget per 60 ton. Lastbilsfrakt tar fyra gånger så stor yta som tågfrakt. Lastbilar är 18 meter lång men behöver 75 meters säkerhetslucka mellan sig i 90 kilometer i timmen. För att ersätta en dubbelspårig järnväg behövs det fyra motorvägar. Det är knappast en lönsam ekvation att elektrifiera vägarna.
< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn