topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Alternativ trasé Eidsvoll st. - Kråkvål

26.08.2012
August 2012, Bjørn Solheim, leder av Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone; Ny løsning kan redde Vorma. Norsk Banes forslag er etter vår mening langt bedre miljømessig enn den planen som Jernbaneverket har lagt ut til høring med høringsfrist den 28. august.

Jernbaneverkets traseforslag medfører store inngrep i et unikt og verneverdig naturområde med store og unødvendige fyllinger med sprengstein ut i Vorma.

Norsk Bane har foreslått en mer vestlig trase som i større grad unngår elvebredden og våtmarksområdet.

Les hele dokumentet

NB - nedlastinga tar litt tid.

< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn