topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

11.8.2012, Bjørn Solheim, leder av aksjonen Bevar Mjøsas strandsone; Nytt håp for Vorma

13.08.2012
Vi viser til artikkel i Romerikes Blad 8.8.12 med tittelen "Støtter seg til Norsk Banes traséforslag. Vi mener Regjeringens trasé langs Vormas vestbredd er skadelig for miljøet, og vil kreve at Norsk Banes forslag til trasé mer tilbaketrukket fra elvebredden blir vurdert.

” Bevar Mjøsas strandsone” er i innspurten med sin høringsuttalelse til Jernbaneverkets planer for utbygning av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll Kommersrud – Kråkvål.
Vi mener at Jernbaneverkets traseplaner vil skade sårbar natur i strandsonen, gå ut over viktige våtmarksområder og leveområder for fugler og dyr og føre til at langt flere hus og hytter enn nødvendig vil bli rammet ved innløsninger og rivninger. Etter vår mening er det bare en mulig redning for Vorma, og det er å gå for alternative løsninger.
 
Jørg Westermann ,daglig leder i Norsk Bane AS, har på oppfordring fra berørte parter laget et utkast til justeringer av Jernbaneverkets trase som gjør inngrepene langt mindre og som tar mer hensyn til miljøet. Samtidig oppfyller også traseforslaget fra Norsk Bane alle jernbanetekniske krav til linjeføring for en hastighet på 200 km/t.
Løsningen er mer landbasert og trekkes noe vestover  i terrenget.
 
Romerikes Blad skriver: ”Bjørn Solheim  støtter seg til daglig leder i Norsk Bane AS, Jørg Westermann , som lanserer den mer vestlige traseen. Solheim mener forslaget er bedre både for strandsonen langs Vorma og de fleste boliger på Dytterud / Sætreveien.
Denne bør utredes og legges fram for offentligheten og for besluttende organer før noen endelig beslutning blir tatt, sier han.”
 
Det er viktig å finne den beste løsningen for Vorma.
Vi mener Norsk Banes planutkast er et skritt i riktig retning.
 

< Tilbake
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn